Prezent od GG dla Darczyńcy - Klauzula informacyjna

GG - WOŚP

Aby otrzymać prezent od GG, Darczyńca musi potwierdzić swoją wpłatę minimum 50,00 PLN na Fundację WOŚP dokonaną poprzez stronę https://www.gg.pl/wosp/. Celem potwierdzenia wpłaty Darczyńca wysyła bankowe potwierdzenie przelewu na adres: bok@gg.pl podając w wiadomości e-mail również adres do wysyłki prezentu. Wysyłając wiadomość z potwierdzeniem Darczyńca wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych wyłącznie w celu wręczenia prezentu.

Obowiązki informacyjne RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, że:

 • Administratorem danych osobowych jest England.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 45, 75-502 Koszalin; KRS: 0000362067, NIP: 6692501424; e-mail: bok@gg.pl; tel.: +48 94 343 58 14 lub +48 500 308 968
 • Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@england.pl
 • Dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby wręczenia prezentu.
 • Podstawą przetwarzania danych osobowych jest wyrażona zgoda, którą można wycofać w każdym momencie.
 • Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 • Dane osobowe będą przechowywane do końca trwania zbiórki dla WOŚP, a po jej zakończeniu zostaną usunięte.
 • Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 • Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, ze przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
 • Twoje dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 • Twoje dane nie będą profilowane.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem wysyłki prezentu.

Witaj, czy masz pytania w sprawie GG? Napisz do nas... Wyślij