Ustawienia: Komunikator / Pozostałe

W GG instalowanym na komputerze dostępna jest zakładka ustawień Komunikator/Pozostałe. Zawiera ona ustawienia dotyczące zachowania komunikatora w systemie użytkownika.

Komunikator zawsze na wierzchu – Opcja ta powoduje, że okna komunikatora będą widoczne zawsze na wierzchu, ponad wszystkimi innymi programami.

Połączenie sieciowe – Jeśli GG nie może się połączyć z serwerem (nie możesz ustawić żadnego statusu poza Niedostępny) być może w podsieci, z której się łączysz,  wymagane jest użycie serwera Proxy. Jeśli tak, kliknij przycisk Dostosuj, a następnie do formularza, który się pojawi, wpisz parametry serwera.

Zapisz ustawienia na serwerze GG – Opcja ta jest domyślnie włączona i powoduje że wszystkie ustawienia są zapisywane na serwerach GG, przez co są takie same dla wszystkich końcówek (komputerów komórek), na których używasz danego profilu GG.

Akceleracja sprzętowa – Służy do optymalizacji wyświetlania elementów graficznych komunikatora. Jeżeli okna programu nie wyświetlają się prawidłowo, widzisz je jako zupełnie przezroczyste lub czarne,  sytuację może rozwiązać wyłączenie tej opcji.