1. GG widget

 2. Co to jest komunikator?

 3. Instalacja i rejestracja

 4. Rozmowa przez GG

 5. Lista kontaktów

 6. Powiadomienia

 7. GG dysk

 8. Gry podczas rozmowy

 9. Muzyka

 10. Prezenty i Gadulce

 11. Poczta wbudowana w GG

 12. Archiwum rozmów

 13. Profil, prywatność i bezpieczeństwo

 14. Ustawienia