Obsługa okna ustawień

GG to złożony system obejmujący nie tylko komunikator, ale też na przykład  dysk internetowy. Użytkownicy mogą dostosować te usługi do swoich potrzeb, a także uzupełnić swój profil czy podjąć decyzje na temat poziomu prywatności, poprzez rozbudowany panel ustawień w GG w wersjach na komputer i przez WWW. Ustawienia dla wersji działających na komórkach są znacznie uproszczone i mieszczą się na jednym ekranie.

Ze względu na liczbę różnych parametrów, ustawienia podzielono na sekcje odpowiadające poszczególnym usługom (Komunikator, Dysk) oraz wydzielono sekcję Moje Konto, w której znajdują się ustawienia związane z profilem użytkownika i prywatnością.

Ustawienia dotyczące listy kontaktów w GG. Po lewej stronie widać nawigację dzielącą wszystkie ustawienia na sekcje i zakładki według tematów.

Ustawienia w obrębie każdej z sekcji podzielono na zakładki grupujące je według zagadnień. Na przykład sekcję komunikator podzielono na zakładki:

Przy takim podziale, każdy użytkownik GG z łatwością zlokalizuje te opcje, które go interesują.

Witaj, czy masz pytania w sprawie GG? Napisz do nas... Wyślij