Wyświetlanie czasu w oknie rozmowy w GG na Androida

W celu zwiększenia ilości treści mieszczącej się na ekranie urządzeń mobilnych, czas nadchodzących wiadomości wyświetlany jest rzadziej niż w przypadku aplikacji desktopowej. Użytkownik, który aktywnie prowadzi rozmowę z innym kontaktem, domyślnie nie widzi w oknie rozmowy dokładnego czasu nadejścia/wysłania każdej wiadomości. Może jednak w każdej chwili sprawdzić tę informację. W celu jej wyświetlenia należy nacisnąć na wybraną wiadomość. Ponowne naciśnięcie spowoduje ukrycie informacji o czasie.  W sytuacji kiedy pomiędzy wypowiedziami wystąpiła co najmniej 1 godzinna przerwa informacja o czasie pojawi się automatycznie.