Jak włączyć lub wyłączyć opcję uruchamiania GG wraz ze startem systemu?

W celu ustawienia automatycznego uruchamiania GG przy starcie systemu wyświetl Menedżera profili. Następnie rozwiń opcje GG z górnej belki tego okna i zaznacz Uruchamiaj przy starcie komputera.

Nie chcesz aby komunikator uruchamiał się automatycznie po włączeniu komputera? Odznacz tę opcję.