Ustawienia: Komunikator / Powiadomienia

W zakładce Komunikator/Powiadomienia możesz ustalić kiedy będą wyświetlane chmurki powiadomień.

Ustawienia – Powiadomienia

Domyślnie, dla każdego nowego użytkownika GG, wszystkie powiadomienia są włączone. Możesz to  zmienić, klikając na Dostosuj przy opcji Pokazuj chmurki powiadomień. Rozwinie się lista, pozwalająca na wyłączenie chmurek dla poszczególnych zdarzeń:

Poniżej znajdują się dodatkowo opcje:

  • Pokazuj powiadomienia, gdy mam status Nie przeszkadzać – Użytkownik, który ma włączony status Nie przeszkadzać domyślnie nie otrzymuje żadnych powiadomień – wszystkie trafiają bezpośrednio do zakładki Ostatnie. Włączenie tej opcji sprawi, że wszystkie powiadomienia będą wyświetlane normalnie, tak jak w każdym innym statusie.
  • Automatycznie pokazuj okno rozmowy – Włączenie te opcji sprawia że zamiast wyświetlania powiadomień o rozmowie tekstowej GG automatycznie otwiera okno rozmowy. Opcja ta jest dostępna tylko w GG w wersji instalowanej na komputerze.
  • Pokazuj treść wiadomości w powiadomieniu – Jeśli opcja ta jest włączona, w chmurce powiadamiającej o rozmowie tekstowej wyświetlane są pierwsze słowa przesłanej wiadomości.

 

Witaj, czy masz pytania w sprawie GG? Napisz do nas... Wyślij