Dodatkowe możliwości komunikatora

Komunikator GG oprócz możliwości szybkiej wymiany wiadomości tekstowych oferuje swoim Użytkownikom wiele dodatkowych funkcji.

Komunikator umożliwia przesyłanie plików, zdjęć, filmików oraz dokumentów. Możesz to zrobić w oknie rozmowy. Pliki są przechowywane w archiwum przez kolejne 90 dni, następnie są automatycznie usuwane (treść rozmów nadal jest archiwizowana).