Czy jednocześnie może się synchronizować GG dysk dla dwóch profili?

Tak, możesz utworzyć foldery synchronizacyjne GG dysku dla kilku różnych profili. Dokonasz tego na każdym profilu oddzielnie.
Z poziomu GG/Ustawienia/GG dysk wybierz Utwórz folder GG dysk.

Witaj, czy masz pytania w sprawie GG? Napisz do nas... Wyślij