Parametry techniczne Usługi

England.pl, stosownie do postanowień Pkt II.5 Regulaminu Platformy, określa parametry Funkcjonalności Usługi. Terminy pisane dużymi literami mają znaczenie nadane im w Regulaminie Platformy GG.

1. Komunikator internetowy GG – Funkcjonalność obejmująca przesyłanie komunikatów tekstowych, przesyłanie komunikatów graficznych oraz przesyłanie komunikatów graficzno-tekstowych przy wykorzystaniu wewnętrznego protokołu komunikacyjnego pomiędzy Użytkownikami lub pomiędzy Użytkownikami a England.pl, z zapewnieniem możliwości ich archiwizacji. Funkcjonalność umożliwia również przesyłanie plików wraz z możliwością ich archiwizacji.

Podstawowe parametry techniczne:

  • maksymalna wielkość pojedynczej wiadomości tekstowej: 20 kB
  • maksymalna wielkość przesyłanego pliku: 2 GB
  • maksymalny okres przechowywania nieodebranych przez Użytkownika wiadomości tekstowych w systemie teleinformatycznym: 30 dni
  • maksymalny okres przechowywania notyfikacji systemowych i aplikacyjnych w systemie teleinformatycznym: 30 dni
  • maksymalna przestrzeń dyskowa do archiwizacji przesyłanych plików: 3 GB
  • maksymalny okres przechowywania plików wysłanych przez Użytkownika za pomocą Komunikatora internetowego GG: 90 dni
  • minimalny okres braku aktywności Użytkownika w związku z Funkcjonalnością (brak logowania do Komunikatora internetowego GG) skutkujący możliwością usunięcia danych wprowadzonych przez Użytkownika i przypisanych do przyznanego mu Numeru GG oraz danych archiwalnych, w tym wiadomości i plików przesyłanych za pomocą Komunikatora internetowego GG: 180 dni
Witaj, czy masz pytania w sprawie GG? Napisz do nas... Wyślij