mapa

Zagrożenia

Informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez Użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną przez England.pl oraz o funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikami treści usług, wprowadzanych przez England.pl do systemu teleinformatycznego

England.pl, stosownie do art. 6 pkt 1) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), informuje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną przez England.pl.

Informacja dotyczy zagrożeń, które England.pl identyfikuje jako zagrożenia potencjalne, które powinny być brane pod uwagę mimo stosowania przez England.pl systemów zabezpieczających infrastrukturę England.pl przed nieuprawnionym oddziaływaniem osób trzecich:

England.pl, zgodnie z art. 6 pkt 2) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), informuje, iż funkcja i cel oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści Usługi, wprowadzanych przez England.pl do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik określone zostały w Polityce Prywatności zamieszczonej pod adresem: http://gg.pl/info/polityka-prywatnosci

Witaj, czy masz pytania w sprawie GG? Napisz do nas... Wyślij