mapa

Zagrożenia

Informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez Użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Fintecom oraz o funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikami treści usług, wprowadzanych przez Fintecom do systemu teleinformatycznego.

Fintecom, stosownie do art. 6 pkt 1) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), informuje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Fintecom.

Informacja dotyczy zagrożeń, które Fintecom identyfikuje jako zagrożenia potencjalne, które powinny być brane pod uwagę mimo stosowania przez Fintecom systemów zabezpieczających infrastrukturę Fintecom przed nieuprawnionym oddziaływaniem osób trzecich:

Fintecom, zgodnie z art. 6 pkt 2) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), informuje, iż funkcja i cel oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści Usługi, wprowadzanych przez Fintecom do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik określone zostały w Polityce Prywatności zamieszczonej pod adresem: http://gg.pl/info/polityka-prywatnosci

Porozmawiajmy