Czym się różni komunikator od poczty?

Istnieje kilka możliwości porozumiewania się przez Internet. Do najpopularniejszych należy poczta internetowa, umożliwiająca wysyłanie i odbieranie wiadomości emailowych oraz komunikatory, które są najlepsze  do porozumiewania się w czasie rzeczywistym. Różnice między usługą poczty i komunikatora można porównać do różnicy między tradycyjną pocztą “papierową”, a telefonem. Jest to jednak duże uproszczenie.

Email piszemy zwykle wtedy, gdy mamy do przekazania dużo informacji i nie oczekujemy natychmiastowej odpowiedzi. Nie zakładamy też, że adresat jest w danej chwili przy komputerze. Przy pomocy komunikatora można zadać szybkie pytanie, prowadzić żywą rozmowę. Dzięki statusowi, który jest wyświetlany w komunikatorze, wiemy czy druga strona jest przy komputerze i czy ma ochotę rozmawiać.

Teoretycznie można wykorzystać pocztę tak, jak komunikator. Czasem zdarza się taka szybka wymiana e-maili, przypominająca niemal rozmowę. Jest to jednak bardzo niewygodne i zaśmieca skrzynkę pocztową. W komunikatorze cała rozmowa widoczna jest w jedynym oknie, a w archiwum będzie zapamiętana w jednej pozycji, o ile nie było w niej bardzo długich przerw.

Obydwie te usługi uzupełniają się wzajemnie. Jeśli chodzi o komunikację tekstową, czasami można je stosować wymiennie. Komunikator ma jednak więcej możliwości dodatkowych, które można zastosować dlatego, że z zasady służy do komunikacji w czasie rzeczywistym.

Komunikator GG oprócz rozmowy tekstowej, pozwala też na rozmowy audio i video przy użyciu kamerki i mikrofonu. Podczas rozmowy możesz zagrać ze swoim rozmówcą w jedną z wbudowanych gier towarzyskich. Możesz się także wymieniać plikami i to na wiele sposobów: przesyłając je bezpośrednio w rozmowie albo za pośrednictwem wbudowanego w GG dysku sieciowego.

Cechą charakterystyczną wszystkich komunikatorów jest też to, że w wersjach instalowanych na komputerze są zawsze uruchomione, a jeśli ktoś spróbuje nawiązać kontakt wyświetlą odpowiednie powiadomienie.

Witaj, czy masz pytania w sprawie GG? Napisz do nas... Wyślij