mapa

Regulamin Usługi
"GG Premium"

Obowiązuje od dnia 14.12.2023 r.
Pobierz dokument

PREAMBUŁA

Komunikator GG dostępny jest w dwóch wersjach: wersji Standard oraz wersji Premium. Funkcjonalności Komunikatora GG w wersji Standard – są bezpłatne. W usłudze GG Premium Użytkownik za niewielką opłatą, uzyskuje dobrowolny dostęp do pakietu korzyści.
Poniższy Regulamin określa warunki i zasady korzystania z Usługi  „GG Premium”  świadczonej przez Fintecom S.A. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników oraz prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Fintecom, a także warunki świadczenia przez Fintecom Usługi. Prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem przed skorzystaniem z Usługi “GG Premium”.

I. Definicje:

 1. GG (d. Gadu-Gadu) – Komunikator internetowy, którego właścicielem jest Fintecom S.A. z siedzibą w Koszalinie.
 2. Fintecom – Fintecom S.A. założona zgodnie z przepisami prawa polskiego. Adres siedziby: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 45; 75-502 Koszalin; Polska. Numer KRS 0001056179; REGON 320877907; NIP 6692501424; posiadająca status Krajowej Instytucji Płatniczej, nadzorowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego (Nr zezwolenia IP4/2013 ). Kapitał zakładowy spółki wynosi 600 000 zł i został wpłacony w całości.
 3. PayU S.A. –  firma świadcząca usługi płatnicze, za pośrednictwem, której można  dokonać zakupu “GG Premium”. Administrator płatności dokonywanych m.in. za pośrednictwem kart płatniczych. PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, jest krajową instytucją płatniczą, nadzorowaną przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisaną do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.
 4. Centrum Technologii Mobilnych Mobiltek Sp. z o.o. – firma pośrednicząca w usłudze płatności mobilnej SMS Plus, za pośrednictwem, której można dokonać zakupu “GG Premium”. Mobiltek Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Józefińska 2, 30-529 Kraków, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 00001011906, NIP 675-12-79-514.
 5. Google Play – platforma za pośrednictwem, której można  dokonać zakupu “GG Premium”. Administratorem płatności jest Google Ireland Limited, spółka zarejestrowana i działająca zgodnie z prawem Irlandii (numer rejestracyjny: 368047), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.
 6. App Store – platforma za pośrednictwem, której można  dokonać zakupu “GG Premium”. Administratorem płatności jest Apple Inc., One Apple Park Way, Cupertino, CA 95014, USA.
 7. SMS Plus – usługa (tzw. „Directbilling” lub „DCB”) oferowana we współpracy z Mobiltek i niektórymi Operatorami GSM oraz Netia S.A., pozwalająca na zrealizowanie przez Użytkownika GG płatności za GG Premium, poprzez doliczenie przez Operatora GSM wartości zakupu do jego rachunku telefonicznego lub potrącanej ze środków na karcie telefonicznej (dla telefonów na kartę) Użytkownika GG u danego Operatora GSM. W przypadku Netia S.A. wartość zakupu zostanie doliczona do faktury za usługi (Internet, TV kablowa) świadczone Użytkownikowi przez tego Operatora.
 8. GG Premium / Pakiet Premium – odpłatna usługa, w formie pakietu korzyści, świadczona przez Fintecom w Komunikatorze GG.
 9. Regulamin – niniejszy Regulamin usługi “GG Premium”.
 10. Regulamin GG – ogólny Regulamin korzystania z usług Komunikatora GG.
 11. Użytkownik GG – oznacza osobę fizyczną lub osobę prawną, zarejestrowaną i zalogowaną w Komunikatorze GG, a której to osobie lub firmie przydzielono unikatowy numer GG.
 12. Nieznajomy – inny Użytkownik Komunikatora GG, którego Użytkownik GG nie ma na swojej liście kontaktów.
 13. Znajomy – inny Użytkownik Komunikatora GG, który znajduje się na liście kontaktów Użytkownika GG.
 14. Usługa GG – Usługa świadczona drogą elektroniczną w ramach internetowej platformy komunikacyjnej.
 15. Konto GG – aktywne konto GG Użytkownika, dla którego Użytkownik zakupuje GG Premium.
 16. Sklep GG – Oficjalny Sklep GG za pośrednictwem, którego Użytkownik dokonuje zakupu GG Premium.
 17. Operator płatności –  firmy świadczące usługi płatnicze w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, za pomocą, których Użytkownik dokonuje zapłaty za usługę GG Premium.
 18. Dane Osobowe – dane podane przez Użytkownika, a zgromadzone w Serwisie m.in. w ramach rejestracji, oraz wszelkie inne informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, zebrane od Użytkownika i przetwarzane przez Fintecom w celu prawidłowego świadczenia Usługi.
 19. Polityka Prywatności – dokument opisujący obowiązujące w serwisie GG zasady zbierania i przetwarzania oraz ochrony danych osobowych w ramach świadczonych usług, dostępny na stronie: Polityka Prywatności.

II. Informacje podstawowe

 1. Regulamin Usługi „GG Premium”, określa sposób wyboru i użytkowania odpłatnej usługi w Komunikatorze GG pod nazwą “GG Premium”, oraz zasady dotyczące zakończenia świadczenia usługi  „GG Premium”.
 2. Użytkownik przed dokonaniem zakupu Usługi, obowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Dokonując zakupu GG Premium Użytkownik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
 3. Zakup Usługi GG Premium, nie zwalnia Użytkownika z przestrzegania podstawowego Regulaminu GG.
 4. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Fintecom, zgodnie z Polityką prywatności.
 5. Dane osobowe zbierane od Użytkownika przez operatora wybranej metody płatności podczas dokonywania płatności, są objęte polityką prywatności tego Operatora Płatności.
 6. Użytkownik podczas dokonywania zakupu GG Premium, korzysta z wybranej metody płatności dostępnej u danego operatora.
 7. Zakup usługi „GG Premium” za pomocą SMS Plus, dostępny jest wyłącznie za pośrednictwem polskich operatorów sieci komórkowych wymienionych w pkt 8 e, poniżej.
 8. Administratorem dokonywanych płatności są:
  1. PayU – dla zakupów i płatności dokonywanych w przeglądarce w Sklepie GG,
  2. Google Play – dla zakupów dokonywanych na urządzeniach mobilnych z zainstalowanymi systemem operacyjnym Android,
  3. App Store – dla zakupów dokonywanych na urządzeniach mobilnych z zainstalowanymi systemem operacyjnym iOS.
  4. AppGallery – dla zakupów dokonywanych na urządzeniach mobilnych z zainstalowanymi systemem operacyjnym firmy Huawei.
  5. Operatorzy płatności dokonywanych za pomocą SMS Plus:
   – Orange Polska S.A.,
   – Polkomtel Sp. z o. o.,
   – T-Mobile Polska S.A.,
   – P4 Sp. z o.o. (Play),
   – Netia S.A.,
 9. Aby dokonać płatności za pomocą SMS Plus, należy zainicjować transakcję na stronie internetowej Serwisu Mobiltek, wpisując w wyznaczone pole numer swojego telefonu komórkowego, a wówczas transakcja zostanie przeprowadzona według następujących zasad:
   1. na podany numer telefonu zostanie wysłany SMS zawierający kod PIN, który należy przepisać w odpowiednim miejscu na stronie internetowej,
   2. użytkownik otrzyma wiadomość SMS potwierdzającą dokonanie płatności,
   3. płatność jest jednorazowa, wartość brutto płatności podana jest na stronie zamawianego produktu,
   4. kwota płatności zostanie naliczona przez Operatora komórkowego poprzez obciążenie odpowiednią kwotą rachunku telefonicznego w przypadku telefonu na abonament lub odjęcie jej od salda użytkownika, w przypadku telefonu na kartę,
   5. w przypadku Netii kwota płatności zostanie doliczona do faktury za usługi (Internet, TV kablowa) świadczone Użytkownikowi przez tego Operatora.
   6. użytkownik uzyska dostęp do konta GG Premium natychmiast po dokonaniu zapłaty,
   7. usługa SMS Plus, dostępna jest w sieciach: Orange, Play, Plus i T-Mobile oraz Netia,
   8. reklamacje dla płatności SMS, należy składać do MOBILTEK: reklamacje@mobiltek.pl.

  III. Korzyści w Usłudze “GG Premium”

  1. W odróżnieniu od konta GG w wersji Standardowej Komunikatora, konto “GG Premium” gwarantuje Użytkownikowi:
   1. całkowity brak reklam na każdym urządzeniu, na jakim Użytkownik się zaloguje do Komunikatora GG,
   2. więcej miejsca w Galerii – do 200 zdjęć / do 25 MB,
   3. wydłużony do 24 miesięcy dostęp do wysłanych plików,
   4. nielimitowane wiadomości wysłane do Nieznajomych,
   5. nielimitowane zaproszenia wysłane do Nieznajomych,
   6. profil Użytkownika będzie znajdował się w czołówce wyników wyszukiwania w katalogu publicznym,
   7. dostęp do AmiGGo, bota AI pod nr GG 100.

  IV. Abonamenty GG Premium

  1. Dokonując zakupu Usługi GG Premium, Użytkownik wybiera jeden z okresów dostępu:
   1. miesięczny – okres trwania usługi wynosi jeden miesiąc kalendarzowy od dnia aktywacji,
   2. półroczny – okres trwania usługi wynosi sześć miesięcy kalendarzowych od dnia aktywacji
   3. roczny – okres trwania usługi wynosi 12 miesięcy kalendarzowych od dnia aktywacji.
  2. Aktualna opłata za poszczególne okresy dostępu widoczna jest przed zakupem w aplikacjach mobilnych oraz na stronie GG Premium lub w Sklepie GG.
  3. Dostęp do Usługi GG Premium możliwy jest po pomyślnym dokonaniu płatności wybranym przez Użytkownika sposobem i nie jest przedłużany automatycznie.
  4. Fintecom nie pobiera samodzielnie środków na zakup usługi. Każdorazowy zakup wybranego abonamentu musi zostać dokonany wyłącznie przez Użytkownika.
  5. Jeżeli po upływie opłaconego przez Użytkownika okresu dostępu do GG Premium, Użytkownik nie dokona jego przedłużenia (ponownego zakupu), GG Premium wygaśnie, a konto GG Użytkownika powróci do wersji Standard (podstawowej).

  V. Zakup i korzystanie z usługi GG Premium

  1. Usługa GG Premium dostępna jest we wszystkich wersjach Komunikatora GG tj:
   1. mobilnej (Android, iOS),
   2. desktopowej,
   3. przeglądarkowej.
  2. Aby zakupić i aktywować usługę GG Premium, Użytkownik powinien:
   1. posiadać aktywny numer GG. Jeżeli Użytkownik nie posiada numeru GG musi założyć konto w komunikatorze GG,
   2. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
   3. zaakceptować postanowienia Regulaminu Sklepu za pośrednictwem, którego Użytkownik dokonuje zakupu GG Premium,
   4. w Sklepie wybrać w jeden z oferowanych abonamentów GG Premium i dodać do koszyka,
   5. udzielić zgód wymaganych przez Operatorów Płatności, jeżeli wybrany przez Użytkownika Operator Płatności o nie poprosi,
   6. dokonać zakupu za pomocą wybranej metody płatności.
  3. Przypomnienie o upływającym okresie obowiązywania GG Premium, dla danego konta GG, zostanie na to konto wysłane z wyprzedzeniem, jako wiadomość tekstowa GG.

  VI. Zakończenie świadczenia usługi GG Premium

  1. Zakończenie świadczenia usługi GG Premium następuje w przypadku:
   1. wygaśnięcia okresu obowiązywania usługi  – nieprzedłużenia abonamentu,
   2. rozwiązania umowy o świadczenie usługi GG przez Użytkownika (usunięcia konta GG, na którym była aktywowana usługa GG Premium),
   3. rozwiązania umowy o świadczenie usługi przez Fintecom z powodu korzystania z Usługi GG przez Użytkownika w sposób niezgodny z Regulaminem GG.
  2. Zakupienie pakietu GG Premium nie zwalnia Użytkownika z przestrzegania ogólnego Regulaminem GG, w szczególności w zakresie etycznych zachowań w GG (więcej informacji w Etyka w GG). Nieprzestrzeganie Regulaminu GG oraz nieetyczne zachowanie będzie skutkowało zamknięciem kont/a GG, pomimo zakupienia pakietu Premium.
  3. W przypadku rozwiązania umowy o świadczenie usługi GG przez Użytkownika lub przez Fintecom, w trakcie obowiązywania na koncie GG pakietu GG Premium, opłata za usługę GG Premium nie podlega zwrotowi.

  VII. Postanowienia końcowe

  1. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie postanowienia Regulaminu Platformy GG.
  2. Fintecom może zmienić postanowienia Regulaminu z uwagi na:
   1. ulepszenie funkcjonalności oferowanych przez Fintecom w ramach GG Premium,
   2. wprowadzenia nowej funkcjonalności lub rezygnacji z niektórych funkcjonalności w ramach wykonywania usługi GG Premium.
  3. Powyższe zmiany Regulaminu GG Premium wchodzą w życie:
   1. 15-ego dnia licząc od dnia udostępnienia nowej treści Regulaminu,
   2. niezwłocznie z chwilą powiadomienia o zmianie lub w innym terminie wskazanym przez Fintecom, jeżeli zmiany dotyczą postanowień Regulaminu, niemających wpływu na sytuację Użytkowników.
  4. O zmianie niniejszego Regulaminu Użytkownik zostanie poinformowany za pomocą komunikatora GG lub w wiadomości wysłanej na zarejestrowany adres e-mail Użytkownika.
aGGa Twoja asystentka AI