Obsługa okna archiwum

Archiwum on-line GG przechowuje wszystkie Twoje rozmowy oraz przesłane linki uporządkowane chronologicznie i podzielone według osób z Twojej listy kontaktów.

Po lewej stronie okna archiwum znajduje się lista osób. Obejmuje ona tylko te kontakty, z którymi przeprowadziłeś chociaż raz rozmowę i była ona archiwizowana. Po wybraniu jednego z nich, w środkowym panelu okna archiwum otrzymujesz listę rozmów z tą osobą. Wybrana z listy rozmowa wyświetlana jest w całości w panelu poniżej.

Widok okna archiwum w GG dostępnym przez WWW

Jeśli z daną osobą kiedykolwiek przesyłaliście linki, ostatnie kilka z nich znajdziesz po prawej stronie listy rozmów. Aby otrzymać pełną listę, wybierz zakładkę Załączniki znajdującą się w górnej części okna.

Archiwum możesz przeszukiwać korzystając z okienka wyszukiwarki w lewym górnym rogu okna. Jeśli wpiszesz jakąś frazę, lista osób i rozmów zostanie przefiltrowana tak, że będziesz widział tylko te, które zawierają podane przez Ciebie słowa. Będą one zaznaczone w treści rozmów, aby można je było łatwo zlokalizować.