Gdzie na komputerze znajduje się katalog mojego profilu GG?

W poszczególnych systemach operacyjnych ścieżka prowadząca do katalogu Twojego profilu znajduje się w podobnej lokalizacji:

w Windows XP:

C:\Documents and Settings\Nazwa_użytkownika_komputera\Dane aplikacji\GG\Profiles

w Windows 7:

C:\Users\Nazwa_użytkownika_komputera\AppData\Roaming\GG\Profiles

w Windows Vista:

C:\Users\ Nazwa_użytkownika_komputera\AppData\Roaming\GG\Profiles