Skąd wiem, że komunikator GG jest uruchomiony na komputerze?

Jeżeli komunikator jest uruchomiony, ikona słoneczka jest widoczna w obszarze powiadomień systemu Windows (najczęściej w prawym dolnym rogu ekranu), albo na górnej belce na komputerach z systemem iOS. Ikona jest widoczna nawet wtedy, gdy komunikator nie jest zalogowany (podłączony do serwera GG).

Jeśli korzystasz z kilku profili będziesz widział kilka ikon, po jednej dla każdego z nich. Pamiętaj, że w systemie Windows 7 ikona może być ukryta, ponieważ domyślnie system wyświetla tylko niektóre ikony z obszaru powiadomień. Kliknij na ikonę strzałki i zobacz czy słoneczka GG nie ma w oknie z ukrytymi ikonami.