Z mojego komputera korzysta kilka osób, czy każdy może korzystać ze swojego GG?

Tak, jeden komunikator może obsługiwać wiele profili GG. Każdy z nich może być zabezpieczony hasłem. W danej chwili może działać kilka profili jednocześnie albo użytkownicy mogą się do nich logować w miarę potrzeb. Dany profil może mieć zapamiętane hasło i włączone logowanie automatyczne – wówczas będzie startował samoczynnie wraz ze startem komunikatora. Profil może też wymagać ręcznego logowania i podawania hasła za każdym razem.