Wyłączanie archiwizowania i kasowanie rozmów

Jeśli z jakiegoś powodu nie chcesz archiwizować swoich rozmów, możesz wyłączyć archiwum w Ustawieniach GG jednak nie zalecamy tego. Twoje dane są bezpieczne tak długo, dopóki hasło do Twojego konta GG nie wpadnie w niepowołane ręce.

Aby wyłączyć archiwizowanie rozmów otwórz ustawienia GG, a następnie przejdź do zakładki Prywatność. Pamiętaj jednak, że od tej chwili żadne wiadomości nie będą zapisywane i dostęp do historii rozmów i przesłanych załączników nie będzie możliwy.

Możesz też usunąć z archiwum pojedyncze rozmowy, lub rozmowy z jedna osobą.

Aby skasować jedną rozmowę, otwórz okno archiwum. Jeśli używasz komunikatora w wersji na komputer, kliknij prawym przyciskiem i z menu, które się pokaże wybierz opcję Usuń z archiwum. Jeśli korzystasz z www.gg.pl najedź kursorem myszki na dana osobę i kliknij. Pojawi się wówczas ikonka kosza na śmieci. Jeśli w nią klikniesz, rozmowy z daną osoba zostaną usunięte.

Jeśli chcesz skasować wszystkie  rozmowy z jakąś osobą, ustaw  na niej kursor i podobnie jak w wypadku usuwania pojedyńczej rozmowy kliknij w ikonkę kosza na śmieci w www.gg.pl, a w GG instalowanym  na komputer kliknij prawym przyciskiem myszy i z menu, które się pojawi wybierz opcję Usuń wszystkie rozmowy.

Zawsze podczas rozmowy możesz na chwilę wyłączyć jej archiwizowanie jeśli zamierzasz przekazać jakieś wyjątkowo poufne dane. Wybierz w oknie rozmowy ikonę ustawień, znajdującą się na pasku oddzielającym górną i dolną cześć okna. W panelu, który się pokaże wyłącz opcję Zapisuj w archiwum.