Wyłączanie archiwizowania i kasowanie rozmów

Jeśli z jakiegoś powodu nie chcesz archiwizować swoich rozmów, możesz wyłączyć archiwum w Ustawieniach GG jednak nie zalecamy tego. Twoje dane są bezpieczne tak długo, dopóki hasło do Twojego konta GG nie wpadnie w niepowołane ręce.

Aby wyłączyć archiwizowanie rozmów otwórz ustawienia GG, a następnie przejdź do zakładki Prywatność. Pamiętaj jednak, że od tej chwili żadne wiadomości nie będą zapisywane i dostęp do historii rozmów i przesłanych załączników nie będzie możliwy.

Możesz też usunąć z archiwum pojedyncze rozmowy, lub rozmowy z jedna osobą. To samo dotyczy danych zapisanych w Mój Schowek.

Usuwanie rozmów z konkretny Użytkownikiem (usuwanie danych ze Schowka)
wymaga zalogowania do aplikacji GG. Na każdej z końcówek może to wyglądać trochę inaczej:
1. na telefonach z systemem Android wystarczy wybrać z Menu -> Archiwum -> wybrać danego Użytkownika
-> w prawym górnym rogu wybieramy trzy kropki -> wybieramy Usuń.
Pojawi się komunikat dotyczący usunięcia wszystkich rozmów z tym Użytkownikiem -> wybieramy Usuń.
2. na telefonach z systemem iOS z Menu wybieramy -> Archiwum
->następnie przytrzymujemy rozmowy z tym Użytkownikiem, którego archiwum chcemy usunąć -> przesuwamy w lewo do momentu aż pojawi się opcja “Usuń”.
Pojawi się komunikat dotyczący usunięcia wszystkich rozmów z tym Użytkownikiem -> wybieramy Usuń.
3. na komputerach z zainstalowaną aplikacją wystarczy wybrać zakładkę Kontakty, i kliknąć danego Użytkownika prawym przyciskiem myszki -> z Menu wybieramy Archiwum rozmów.
Klikamy na danym Użytkowniku prawym przyciskiem myszki i wybieramy “Usuń wszystkie rozmowy” -> pojawi się komunikat dotyczący usunięcia wszystkich rozmów z tym Użytkownikiem -> wybieramy Tak.
4. po zalogowaniu do konta przez stronę gg.pl wystarczy wybrać zakładkę Rozmowy, i z listy kontaktów wybrać danego Użytkownika -> po prawej stronie wybieramy Przejdź do archiwum.
Wybieramy ikonkę kosza -> pojawi się komunikat dotyczący usunięcia wszystkich rozmów z tym Użytkownikiem -> wybieramy Tak.

Usuwanie konkretnej rozmowy z danego dnia (usuwanie konkretnych danych ze Schowka)
wymaga zalogowania do aplikacji GG. Na każdej z końcówek może to wyglądać trochę inaczej:
1. na telefonach z systemem Android wystarczy wybrać z Menu -> Archiwum -> wybrać danego Użytkownika (wystarczy kliknąć na nazwę Użytkownika). Pojawi się lista rozmów z całego okresu.
Przytrzymujemy tą rozmowę którą chcemy usunąć.
Pojawi się komunikat dotyczący usunięcia danej rozmowy-> wybieramy Usuń.
2. na telefonach z systemem iOS z Menu wybieramy -> Archiwum
->następnie klikamy na nazwę Użytkownikiem, którego archiwum chcemy usunąć.
Pojawi się lista rozmów z całego okresu.
Przytrzymujemy rozmowę którą chcemy usunąć -> przesuwamy w lewo do momentu aż pojawi się opcja “Usuń”.
Pojawi się komunikat dotyczący usunięcia rozmowy -> wybieramy Usuń.
3. na komputerach z zainstalowaną aplikacją wystarczy wybrać zakładkę Kontakty, i z listy kontaktów wybrać danego Użytkownika prawym przyciskiem myszki -> z Menu wybieramy Archiwum rozmów.
Po prawej stronie pojawią się wszystkie rozmowy jakie prowadziliśmy z Użytkownikiem wg daty -> klikamy na daną rozmowę prawym przyciskiem myszki i wybieramy “Usuń z archiwum” -> pojawi się komunikat dotyczący usunięcia rozmów z tym Użytkownikiem -> wybieramy Tak.
4. po zalogowaniu do konta przez stronę gg.pl wybieramy Menu->Archiwum->po prawej stronie wyświetlą się wszystkie rozmowy jakie prowadziliśmy z Użytkownikiem wg daty->najeżdżamy na konkretną rozmowę -> wybieramy ikonkę kosza->pojawi się komunikat dotyczący usunięcia konkretnej rozmowy z tym Użytkownikiem->wybieramy Tak.

Zawsze podczas rozmowy możesz na chwilę wyłączyć jej archiwizowanie jeśli zamierzasz przekazać jakieś wyjątkowo poufne dane. Wybierz w oknie rozmowy ikonę ustawień, znajdującą się na pasku oddzielającym górną i dolną cześć okna. W panelu, który się pokaże wyłącz opcję Zapisuj w archiwum.