Korzystanie z grup i ulubionych

Jeśli masz dużo osób na swojej liście kontaktów możesz je uporządkować. Z niektórymi rozmawiasz często, z innymi prawie nigdy, na tej samej liście możesz mieć pomieszanych znajomych z pracy, z sieci i rodzinę. Aby ułatwić Ci zarządzanie listą kontaktów, GG udostępnia dwie możliwości.

Grupy i ulubione kontakty

Widok z gwiazdkami jest domyślnym widokiem GG zaraz po instalacji. Po prawej stronie każdego kontaktu widoczne jest miejsce na gwiazdkę. Jeśli w nie klikniesz, oznaczysz daną osobę jako ulubioną. Taki kontakt zawsze będzie wyświetlany na początku listy, niezależnie od tego, czy jest dostępny, czy niedostępny, oraz jaką ma nazwę.

Widok grup jest dostępny tylko w wersji GG na komputer oraz przez WWW. Jest bardziej złożony, ale daje też znacznie większe możliwości. Aby go uzyskać musisz kliknąć w ikonę wyboru widoków listy kontaktów i zaznaczyć opcję Pokazuj grupy.

Domyślnie masz do dyspozycji trzy grupy:

  • Ulubione – Wyświetlana jest zawsze jako pierwsza. Do tej grupy trafiają wszystkie kontakty, które oznaczysz gwiazdką w widoku bez podziału na grupy.
  • Moje kontakty – tutaj domyślnie trafiają wszystkie dodawane kontakty dopóki nie przydzielisz ich do innych grup.
  • Pomocnicy – Grupa ta wyświetlana jest zawsze na końcu i należą do niej Boty GG

Aby stworzyć nową grupę (musi być aktywny widok grup) należy kliknąć ikonę plusa obok wyszukiwarki kontaktów, a następnie wybrać Dodaj grupę. W kolejnym kroku należy podać nazwę grupy, a następnie zaznaczyć osoby, które mają być do niej dodane. Po zaakceptowaniu grupa pojawi się na Twojej liście kontaktów.

Aby edytować grupę należy kliknąć prawym przyciskiem myszy w jej belkę. Pojawi się panel, umożliwiający zmianę jej nazwy lub usunięcie. Grupy tworzone przez program automatycznie tj. Moje kontakty i Pomocnicy nie podlegają usuwaniu.

Kontakty można dodawać do grup również z poziomu panelu użytkownika. Jeśli jest aktywny widok grup, wystarczy kliknąć raz prawym przyciskiem myszy na wybrany kontakt i wybrać opcję Grupuj, a następnie zaznaczyć do jakiej grupy bądź do jakich grup ma zostać dodany dany kontakt.

Jeśli ustawisz widok grup lub gwiazdek na jednym komputerze, taki sam będzie obowiązywał na innych oraz w GG dostępnym przez WWW. Wszędzie będą widoczne te same grupy i będą do nich przydzielone te same kontakty.