Nie wyskakują mi chmurki powiadomień – skąd będę wiedzieć, że dostałem wiadomość?

Domyślnie chmurki powiadomień są aktywne. Jeśli je wyłączyłeś, możesz włączyć je ponownie w oknie Ustawień GG, w zakładce Notyfikacje.

Nawet jeśli chmurki są nieaktywne, powiadomienia przychodzą do Ciebie i są widoczne w zakładce Ostatnie w głównym widoku komunikatora. Rozpoznasz to po plakietce pokazującej liczbę oczekujących powiadomień wyświetlanej na ikonie tej zakładki.