Zakładka „Ostatnie”

We wszystkich wersjach GG: na komputer, dla komórki i przez WWW, w głównej nawigacji dostępna jest zakładka Ostatnie. Zawiera ona listę ostatnio prowadzonych rozmów, a dla GG na komputer i GG dostępnego przez WWW zawiera także listę nierozpatrzonych powiadomień.

Lista ostatnich rozmów obejmuje zarówno normalne rozmowy tekstowe jak i  konferencyjne. Poukładana jest chronologicznie, od ostatniej do najdawniejszej rozmowy. Przy każdej widoczna jest ikona aktualnego statusu użytkownika, z którym została przeprowadzona. Dzięki temu w niektórych przypadkach możemy traktować tę listę rozmów jako alternatywę do listy kontaktów, zwłaszcza jeśli mamy wiele osób na liście, ale rozmawiamy zwykle z niewielkim, zamkniętym gronem.

 

Lista powiadomień obejmuje wszystkie zdarzenia, które nie zostały rozpatrzone, czyli chmurki powiadomień, które zostały zamknięte krzyżykiem albo w ogóle przeoczone, oraz powiadomienia, dla których w Ustawieniach zostało wyłączone wyświetlanie chmurek. Również jeśli ustawisz status Nie przeszkadzać wszystkie powiadomienia będą trafiały na tę listę, abyś mógł je rozpatrzyć później. Jeśli nigdy nie widziałeś tych powiadomień, na zakładce Ostatnie będzie się paliła plakietka, jeśli widziałeś je już kiedyś (otwierałeś zakładkę), plakietki nie będzie, ale powiadomienia pozostaną na liście tak długo, aż pozamykasz je wszystkie przy pomocy krzyżyka, który znajduje się przy każdym z nich.