Jak rozpocząć rozmowę tekstową?

Aby rozpocząć rozmowę tekstową kliknij dwukrotnie na odpowiednią osobę na Twojej liście kontaktów. Otworzy się okienko rozmowy. W dolnej części okienka wpisz wiadomość i naciśnij klawisz Enter lub kliknij Wyślij. Wiadomość pokaże się natychmiast u Twojego rozmówcy jeżeli w tej chwili jest zalogowany. Jeżeli nie jest, otrzyma informację zaraz po zalogowaniu.